Guvernul a aprobat Ordonanţa de urgență care blochează site-urile entităţilor neautorizate să opereze pe teritoriul României

Share

Ordonanţa de Urgenţă care vizează modificarea legislaţiei specifice pieţei de capital, precum şi stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a publicităţii şi a tehnicilor agresive de comunicare, practicate de entităţi care nu sunt înscrise în registrul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), a fost adoptată, vineri, de Guvern.

Autoritatea menţionează, într-un comunicat citat de Agerpres, că a contribuit în mod semnificativ la elaborarea actului normativ printr-o consultare amplă şi constantă a asociaţiilor profesionale reprezentative, precum şi a reprezentanţilor infrastructurii pieţei de capital, dar şi prin expertiza adusă de specialiştii ASF.

Ordonanţa de Urgenţă are în vedere strategia ASF în ceea ce priveşte procesul de actualizare şi îmbunătăţire continuă a legislaţiei pieţei de capital, pentru alinierea acesteia la legislaţia europeană, aflată la rândul ei într-o continuă dinamică. De asemenea, dezvoltarea pieţei de capital, îmbunătăţirea protecţiei investitorilor, precum şi întărirea rolului ASF reprezintă alte linii directoare ale actului normativ.

„Adoptarea Ordonanţei de astăzi marchează un punct important în procesul de transformare a cadrului legislativ, necesar pentru a oferi o dimensiune europeană pieţei financiare non-bancare. Introducerea unor noi facilităţi pentru entităţile care activează în sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare reprezintă un angajament ferm al ASF pentru o piaţă solidă, sigură şi atractivă pentru investitori”, a declarat Alexandru Petrescu, preşedintele ASF, citat în comunicat.

Conceput ca instrument legislativ menit să contribuie la îndeplinirea unora din obiectivele generale şi specifice incluse în cadrul Strategiei naţionale privind dezvoltarea pieţei de capital din România pentru perioada 2023-2026, actul normativ conţine, în principal, prevederi referitoare la modificarea şi completarea legislaţiei incidente organismelor de plasament colectiv şi administratorilor acestora, emitenţilor, serviciilor şi activităţilor de investiţii.

„Am obţinut un succes important în ceea ce priveşte modernizarea şi actualizarea legislaţiei privind piaţa de capital şi am făcut un mare pas înainte pentru a veni în întâmpinarea nevoilor pieţei. Avem astăzi mai multe instrumente pentru a sprijini dezvoltarea şi creşterea atractivităţii pieţei de capital şi, totodată, pentru a-i proteja pe investitori. Procesul de elaborare a legii a fost accelerat încă de la începutul mandatului meu, ţinând seama de întârzierile anterioare. Am reuşit finalizarea în doar două luni, astfel încât să intre în dezbatere publică şi în circuitul de avizare. A fost un proces transparent şi am ţinut seama de opiniile profesioniştilor în domeniu. Avem în continuare alte două obiective pe termen scurt importante în materie de reglementare: promovarea modificărilor Legii 24 şi finalizarea Legii ecosistem, în ceea ce priveşte legislaţia fondurilor de investiţii”, a declarat Gabriela Horga, vicepreşedintele ASF, coordonator al Sectorului Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare.

Printre cele mai importante modificări şi completări ale legislaţiei care guvernează piaţa de capital se numără: introducerea posibilităţii finanţării întreprinderilor mici şi mijlocii de către categoriile de clienţi profesionali menţionaţi în Legea nr. 126/2018 (e.g. entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de ASF), cu efecte pozitive asupra sprijinirii dezvoltării IMM-urilor, inclusiv prin posibilitatea accesării de fonduri europene nerambursabile; instituirea unor măsuri menite să debirocratizeze/simplifice cadrul legal aplicabil în domeniul autorizării, organizării şi funcţionării administratorilor de organisme de plasament colectiv; introducerea posibilităţii aprobării de către ASF a unui prospect în cazul în care o autoritate a administraţiei publice locale intenţionează să realizeze o ofertă publică de titluri de datorie sau intenţionează să admită titlurile de datorie pe o piaţă reglementată cu efecte pozitive asupra dezvoltării pieţei autohtone de obligaţiuni, prin lărgirea bazei de investitori în astfel de instrumente şi creşterea transparenţei emisiunilor de obligaţiuni; reglementarea posibilităţii ca societăţile de servicii de investiţii financiare (SSIF) să fie promovate fără titlu profesional şi prin alte persoane decât personalul S.S.I.F. şi agenţii delegaţi, în cadrul unor campanii dedicate şi cu respectarea anumitor condiţii.

De asemenea, s-a avut în vedere combaterea publicităţii înşelătoare şi a tehnicilor agresive de comunicare practicate de entităţile care nu sunt înscrise în Registrul ASF prin restricţionarea accesului de pe teritoriul României către website-urile acestor entităţi neautorizate, care promovează servicii de investiţii înşelătoare.

Conform ASF, prin adoptarea acestui act normativ se creează premisele creşterii accesului investitorilor, în calitate de consumatori de servicii financiare, la produse de investiţii create în România sau în alte state membre, cu impact pozitiv asupra diversificării riscurilor investitorilor.

The post Guvernul a aprobat Ordonanţa de urgență care blochează site-urile entităţilor neautorizate să opereze pe teritoriul României appeared first on tvrinfo.ro.

  

Ultimile Stiri

Alte Stiri