Bugetul municipiului Bucureşti pe 2020 este de peste 10 miliarde lei

Share

Un număr de 39 de proiecte se regăsesc pe ordinea de zi a şedinţei CGMB de vineri, iar printre acestea se numără cel privind bugetul general centralizat propriu al municipiului Bucureşti pe 2020, unde sunt stipulate venituri totale de 10.044.183.280 de lei.

Cheltuielile totale sunt de 10.051.098.280 lei. Cheltuielile de personal sunt estimate la 1,94 miliarde de lei, dintre care circa 1,1 miliarde pentru instituţiile finanţate integral din venituri proprii.

Potrivit Agerpres, sunt prevăzute cheltuieli pentru bunuri şi servicii în valoare totală de circa 1,96 miliarde lei.

Pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti este stipulat un buget de 550 milioane lei, pentru Direcţia Generală de Poliţie Locală – circa 67 milioane lei, pentru Administraţia Cimitirelor şi Crematoriilor Umane – aproape 53 milioane lei, pentru ALPAB – 108,7 de milioane de lei, pentru Administraţia Spitalelor – 421,3 milioane lei, pentru Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic – 42,2 milioane lei, pentru Administraţia Străzilor – 199,8 milioane lei, pentru Administraţia Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic – 173,8 milioane lei.

* Potrivit unui alt proiect de pe ordinea de zi, copiii din municipiul Bucureşti, cu vârste de până în 17 ani, identificaţi de către medici specialişti/primari cu probleme de vedere, vor putea beneficia de un sprijin financiar de maximum 500 lei, în vederea confecţionării ochelarilor.

* CGMB va dezbate şi un proiect referitor la aprobarea demarării procedurilor de identificare, negociere şi achiziţionare a unui teren pentru construirea unei instalaţii de tratare termică a deşeurilor.

Conform proiectului, achiziţionarea terenului va fi supusă aprobării CGMB. Analiza ofertelor şi negocierea achiziţionării terenului va fi făcută de o comisie numită prin dispoziţie a primarului general şi formată din personal de specialitate din aparatul propriu al acestuia.

* Consilierii generali vor decide şi privind un proiect despre darea în folosinţă gratuită a 5.845 de truse de prim-ajutor locatarilor din imobilele expertizate tehnic încadrate în clasa I de risc seismic. Conform proiectului, trusele de prim-ajutor vor fi predate pe bază de proces-verbal ce se va încheia între Direcţia Înzestrare Materială şi Situaţii de Urgenţă şi locatarii din imobilele expertizate tehnic încadrate în clasa I de risc seismic care prezintă pericol public şi din cele încadrate în clasa I risc seismic.

* Un alt proiect prevede că se aprobă declanşarea procedurilor de expropriere pentru un teren de 1.992 mp de pe Şoseaua Giurgiului nr. 164 C, unde Primăria sectorului 4 vrea să amenajeze spaţii verzi şi parcări. Despăgubirea pentru terenul respectiv este prevăzută la 1.561.177 lei, în baza raportului de evaluare întocmit de un expert autorizat ANEVAR.

* CGMB ar putea aproba demararea procedurilor pentru amenajarea unui parc în Prelungirea Ghencea. Un proiect de pe ordinea de zi stipulează că se împuterniceşte primarul general, prin aparatul de specialitate, să întreprindă demersurile necesare pentru obţinerea terenurilor necesare realizării parcului, terenuri ce reprezintă secţiuni din serele ce au aparţinut IAS Bradagiru Horticola 1 Mai.

* Denumirea de Piaţa Alexandru Pesamosca ar putea fi atribuită spaţiului public situat la intersecţia dintre strada Vasile Niţu, strada Emil Racoviţă şi Bulevardul Alexandru Obregia, conform unui proiect de hotărâre.

* În atenţia consilierilor generali se mai află un proiect privind asocierea cu Voluntari pentru achiziţia a 36 de autobuze electrice. În referatul de aprobare al proiectului se precizează că oraşul Voluntari a depus două cereri de finanţare în cadrul unui apel de proiecte POR, iar pentru achiziţia lor AMPOR solicită încheierea unui acord de Oraşul Voluntari şi UAT-urile pe teritoriul cărora traversează traseele specificate în proiectele de achiziţie a autobuzelor electrice. Acordurile de parteneriat nu implică contribuţie financiară din partea Municipiului Bucureşti.

* Nu în ultimul rând, pe ordinea de zi sunt proiecte privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al Capitalei Corinei Chiriac, Mirabelei Dauer, Didei Drăgan şi Angelei Similea, în semn de recunoştinţă pentru contribuţia avută la evoluţia muzicii uşoare româneşti, precum şi unui număr de 11 personalităţi medicale, “pentru merite deosebite în domeniul ocrotirii sănătăţii populaţiei şi pentru contribuţia reală adusă prestigiului şcolii româneşti de medicină pe plan internaţional”.

Ultimile Stiri

Alte Stiri